วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

วิธีการทำชั้นวางของ

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1แบบติดตายตัว กำหนดความสูงของชั้นวางบนสุดก่อนโดยวัดระยะจากพื้น ทำเครื่องหมายที่รูของขาฉาก ให้ขาด้านยาวเป็นด้านที่ติดผนัง และขาด้านสั้นรองรับแผ่นชั้น แล้วใช้สว่านเจาะเพื่อยึดด้วยสกรู โดยพยายามหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่เป็นผนังโปร่งไม่มีโครงยึด
ขั้นตอนที่ 2ถ้าติดตั้งชั้นวางเข้ากับผนังยิปซั่มหรือผนังปูน จะต้องใช้พุกที่เหมาะสมกับชนิดผนัง เช่น ผนังยิปซั่มใช้พุกแบบมีปีก ผนังปูนใช้พุกพลาสติกหรือโลหะก็ได้ ควรติดตั้งขาฉากของชั้นวางห่างกันไม่เกิน 2 ฟุต ซึ่งแล้วแต่น้ำหนักของสิ่งของ แต่ส่วนปลายของแผ่นชั้น แต่ละข้างไม่ควรยื่นออกจากขาฉากเกิน 1 ฟุต
ขั้นตอนที่ 3ใช้ระดับน้ำทาบวัดระยะให้ขาฉากอีกอันได้แนวเดียวกันทำเครื่องหมายไว้แล้วจึงเจาะ
ขั้นตอนที่ 4แบบปรับระดับได้ กำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งรางเหล็กสำหรับปรับระดับ ทำเครื่องหมายที่จะเจาะรู เจาะเข้าผนังด้วยสว่านไฟฟ้า แล้วฝังพุกแล้วจึงยึดรางด้วยสกรู
ขั้นตอนที่ 5ใช้ระดับน้ำวางทาบบนปลายของรางเหล็กอันแรก เพื่อวัดระยะติดตั้งรางเหล็กอันที่ 2 เมื่อได้ระดับแล้วจึงทำเครื่องหมายไว้
ขั้นตอนที่ 6ทาบรางเหล็กอันที่ 2 เข้ากับแนวที่กำหนดไว้เจาะรูและยึดรางด้วยสกรู แล้วจึงใส่ขาฉากเข้ากับรางเหล็กในระดับที่ต้องการพร้อมกับวางชั้นวางของในจำนวนที่ต้องการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น